Konfidencialitātes politika

https://bembi.lv

Šī konfidencialitātes politika:

  • paskaidro, ko mēs darām ar klienta* un/vai pircēja personas datiem;
  • paskaidro, kā mēs vācam, izmantojam un aizsargājam klienta un/vai pircēja personas datus;
  • palīdz klientam un/vai pircējam saprast, kā tiek vākti un izmantoti viņa personas dati, kā arī kādas tiesības ir klientam un/vai pircējam saistībā ar saviem personas datiem.

* Par SIA „Krasts A” klientu sauc personu, kas bez pirkuma veikšanas ir reģistrējusies par klientu interneta veikalā.

1. Vispārīgie noteikumi

Datu pārzinis ir SIA „Krasts A , reģistrācijas numurs 40002045039, PVN maksātāja numurs: numurs LV40002045039 adrese: Ostas iela 9-1,Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2161.
Apstrādājot klienta un/vai pircēja personas datus, SIA „Krasts A” ievēro Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktus.

Visi SIA „Krasts A” rīcībā esošie klienta un/vai pircēja personas dati ir savākti tieši no pircēja un/vai klienta.
Mēs izmantojam klienta un/vai pircēja personas datus tādos nolūkos, kādos SIA „Krasts A” ir savākusi šos datus, un tādā apjomā, kāds nepieciešams šo nolūku sasniegšanai. Ja personas datu vākšanas nolūks ir sasniegts, mēs izdzēšam liekos personas datus šādi:

a) interneta veikala lietotāja konta datus, kad ir pagājuši 7 gadi kopš datu vākšanas;

b) pircēja personas datus mēs dzēšam, kad ir pagājuši septiņi gadi kopš pirkuma veikšanas

SIA „Krasts A” jebkurā laikā var mainīt Konfidencialitātes politiku saskaņā ar personas datu aizsardzības prasībām.

2. Personas datu apstrāde tiešās tirgvedības nolūkos

a) SIA „Krasts A” klientam un/vai pircējam ir iespēja pieslēgties tiešās tirgvedības piedāvājumiem.

b) Tiešās tirgvedības kanāli ir īsziņas, e-vēstules un pasts.

c) Tiešās tirgvedības nolūkos SIA „Krasts A” saskaņā ar personas datu aizsardzības prasībām izpauž klienta personas datus tiešās tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem.

d) SIA „Krasts A” klients un/vai pircējs brīvprātīgi piekrīt savu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos.

e) Klients un/vai pircējs sniedz piekrišanu tiešajai tirgvedībai, pievienojot vajadzīgās atzīmes piekrišanas sadaļā.

f) Klients un/vai pircējs brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos, kad reģistrējas par interneta veikala lietotāju, kad veic pirkumu interneta veikalā, kad aizpilda vajadzīgos laukus, apmeklējot interneta veikala mājaslapu.

g) SIA „Krasts A” izpauž pircēja un/vai klienta personas datus sadarbības partneriem, kas sniedz tiešās tirgvedības pakalpojumus.

h) Klientam un/vai pircējam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos, taču tas neietekmē līdzšinējo personas datu apstrādi, kas pamatojās uz klienta un/vai pircēja iepriekšējo piekrišanu.

i) Personas datu apstrāde tiešās tirgvedības nolūkos tiek izbeigta, kad klients un/vai pircējs atsauc piekrišanu personas datu apstrādei.

j) Pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, SIA „Krasts A” interneta veikals izmanto informācijas tehnoloģiju risinājumus, kas ļauj nosūtīt klientam un/vai pircējam personiskus piedāvājumus.

3. Pircēja personas datu apstrāde pirkšanas un pārdošanas līguma izpildes nolūkā

a) Lai noslēgtu pirkšanas un pārdošanas līgumu, no pircēja tiek vākti personas dati.

b) Lai noslēgtu pirkšanas un pārdošanas līgumu, no pircēja ir jāsavāc šādi personas dati: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un adrese preces piegādei, izmantojot kurjera pakalpojumus.

c) SIA „Krasts A” var izpaust trešiem līgumpartneriem (sūtījumu transportēšanas / kurjera / tiešās tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem) pircēja personas datus, kas ir savākti saskaņā ar pirkšanas un pārdošanas līgumu.

d) Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, pircēja personas dati, kas ir savākti, noslēdzot pirkšanas un pārdošanas līgumu, tiek glabāti septiņus gadus.

4. Klienta un pircēja tiesības

SIA „Krasts A” ir svarīgas klienta un/vai pircēja tiesības, tāpēc tālāk mēs sniegsim pārskatu par visām klienta un pircēja tiesībām saistībā ar saviem personas datiem.

Klientam un pircējam ir šādas tiesības:

a) klients un/vai pircējs jebkurā laikā var sazināties ar SIA „Krasts A”, lai saņemtu piekļuvi saviem datiem;

b) klientam un/vai pircējam jebkurā laikā ir tiesības sazināties ar SIA „AKrasts A”, lai atjauninātu savus mainītos personas datus;

c) klients un/vai pircējs var lūgt SIA “Krasts A” izdzēst viņa personas datus (tiesības tikt aizmirstam);

d) klients un/vai pircējs var lūgt SIA „Krasts A” ierobežot savu personas datu apstrādi vai iebilst pret personas datu apstrādi;

e) klients var lūgt SIA „Krasts A” pārnest viņa personas datus cita datu pārziņa rīcībā;

f) saistībā ar personas datu apstrādi SIA „Krasts A” klientam un/vai pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

5. Klienta un/vai pircēja personas datu izpaušana

SIA „Krasts A” izpauž klienta un/vai pircēja personas datus šādām trešām pusēm:

a) pamatojoties uz līgumu, transporta vai kurjera pakalpojumu sniedzējiem;

b) pamatojoties uz piekrišanu, tiešās tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem;

c) lai izpildītu juridiskos pienākumus, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam;

d) pamatojoties uz līgumu, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem;

e) lai izpildītu citus juridiskos pienākumus.

6. Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma

a) Lai nodrošinātu klienta un/vai pircēja personas datu augstu drošību, SIA „Krasts A” veic visus atbilstīgos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.

b) SIA „Krasts A” nodrošina, ka organizācijā izmantotās informācijas sistēmas, citas tehnoloģijas un darba sistēmas ir izveidotas, ievērojot atbilstīgus un mūsdienīgus drošības pasākumus, kas ir nepieciešami personas datu drošai apstrādei.

c) Visi klienta un/vai pircēja personas dati, kas tiek savākti SIA „Krasts A” interneta veikala apmeklējumu un pirkumu veikšanas laikā, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Šifrēts datu pārsūtīšanas kanāls uz bankām nodrošina personas, kas veic pirkumu, personas datu un bankas rekvizītu drošību.

Piegāde ar pakomātu visā Latvijā

Ātri un ērti ar OMNIVA; DPD; VENIPAK

Atgriez preces 14 dienu laikā

Tavas patērētāja tiesības aizsargātas

Droši apmaksas veidi

Tiešsaistes maksājumi, VISA, MasterCard.